Przejdź do treści

Wyszukiwarka upadłości (KRS, KRZ)
API Monitor Upadłości

Aplikacja do prowadzenia Księgowości mdFirma
KSeF, JPK, eDeklaracja, KPiR, magazyn
- odliczamy dni do udostępnienia najnowszej wersji !!!

mDoręczenie - elektroniczny list polecony za potwierdzeniem odbioru - API Poczta Polska

Aplikacja do prowadzenia Księgowości mdFirma KSeF, JPK, eDeklaracja, KPiR - odliczamy do udostepnienia najnowszej wersji !!!

Wyszukiwarka upadłości (KRS, KRZ) API Monitor Upadłości

mDoręczenie - elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru - API Poczta Polska

Sygnalista+ - obsługa Dyrektywy Unijnej dla Firm i Instytucji Finansowych

Sygnalista+ - obsługa Dyrektywy Unijnej dla Firm i Instytucji Finansowych

FUNKCJONALNOŚCI

FUNKCJONALNOŚCI

Dostosujemy się do różnych źródeł danych

Dostosujemy się do różnych źródeł danych

PLIKI

Nieograniczone scenariusze plików wsadowych, o dowolnych formatach z systemu księgowego do komunikacji w trybie off-line.

API

W pełni zautomatyzowany proces wymiany informacji z systemem księgowym poprzez interface mAPI.

WEBSERVICE

W pełni zautomatyzowany proces wymiany informacji z systemem księgowym poprzez interface WebService.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI