Przejdź do treści

FUNKCJONALNOŚCI

Ogólne

 • mDoręczenia
 • Rejestr operacji podejrzanych
 • Ryzyko klienta
 • Analiza finansowa
 • Poczta
 • Czat

Rachunki

 • Wzory podpisów
 • eZajęcia
 • Zajęcia papierowe
 • Komunikaty Split Payment
 • Komunikaty blokad KAS
 • Komunikaty 1x,4x,6x
 • STIR + walidacja wsadów
 • euroFATCA
 • Rachunki uśpione

Rejestry

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Rejestry RODO
 • Rejestr incydentów IT
 • Rejestr wypłat
 • Repozytorium e-faktur
 • Repozytorium plików
 • Wykaz wspieranych systemów

Obsługa kredytów

 • Raporty kredytowe
 • Rejestr prolongat
 • Rejestr wniosków kredytowych
 • Rejestr Subwencji PFR – Tarcza – Arka
 • Rejestr Prolongat Kredytów COVID-19

Księgowość

 • Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT+JPK
 • Książka przychodów i rozchodów
 • Ewidencja majątku trwałego, ewidencja wyposażenia
 • Weryfikacja danych kontrahenta w GUS
 • Weryfikacja danych kontrahenta w MF

Sprawozdania

 • FINREP
 • MONREP
 • ALMM C66,C67,C68,C69,C70
 • LCR/NSFR
 • NB300/MB300