Przejdź do treści

 

KSeF

KSeF – definicja
Krajowy System e-Faktur (KSeF) stworzony został z myślą o wystawianiu i udostępnianiu faktur w postaci ustrukturyzowanej. W fazie początkowej faktury tego typu będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako kolejna z dopuszczanych form udokumentowywania transakcji handlowych, obok tradycyjnych faktur papierowych, oraz występujących aktualnie w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

e-Faktura – format
Faktura ustrukturyzowana przyjmuje powszechny format xml zgodny ze schematem logicznym e-Faktury FA(2) opublikowanym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

W jaki sposób wystawić fakturę w KSeF ?
Faktury ustrukturyzowane wystawisz z wykorzystaniem proponowanego przez naszą firmę aplikacji mDataflow – mKSeF. Automatyczne połączenie API umożliwia komunikację oraz wymianę dokumentów (e-Faktur) z Krajowym Systemem e-Faktur, w zakresie wystawiania jak i rejestrowania dokumentów zakupu i sprzedaży w Aplikacji mDataFlow.

Etapy wprowadzania KSeF
Od stycznia 2022 roku można skorzystać z KSeF dobrowolnie, natomiast od 1 lipca 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym

KSeF – zobowiązani
Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT
Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.