Przejdź do treści

17 grudnia 2021r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Mowa o tzw. Sygnalistach.

Wyżej wspomniana dyrektywa dotyczy także Banków jako podmiotów finansowych, niezależnie od wielkości zatrudnienia. Wynika to z faktu, że sektor ten wymieniony jest jako jeden z najbardziej zagrożonych pod kątem prania pieniędzy.

Moduł Sygnalista

° Dostęp do wysyłania zgłoszenia poprzez dowolną przeglądarkę;
° Zgłoszenia wysyłane poprzez chmurę, zapisywane w rejestrze mDataFlow;
° Dostęp do informacji tylko dla osób upoważnionych;
° Korespondencja dwustronna, dowolne załączniki;
° Anonimowe dane zgłaszającego.